ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย คือ ระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ จะทำให้ทั้งสามารถช่วยชีวิตผู้คน รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ สำหรับอุปกรณ์เซนเซอร์ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีหลากหลายประเภทซึ่งมีการใช้งานที่ความแตกต่างกัน

ทางซีคอมจะให้บริการและออกแบบการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแก่คุณ ด้วยสิ่งที่เหมาะสมที่สุดโดยอ้างอิงจากรูปแบบสถานที่และอาคารของคุณ ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์มายาวนาน

 

 

อุปกรณ์ของซีคอมจะตรวจพบอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและซีคอมจะรับมือให้คุณ

สาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยส่วนใหญ่จะมาจาก”การรู้ตัวช้าเกินไป” ถ้าอุปกรณ์ของซีคอมสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเกิดควันซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเพลิงไหม้ระยะแรก ซึ่งเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับควันได้ อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณมายังศูนย์ควบคุมซีคอม เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยทางซีคอมจะส่งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินไปยังที่เกิดเหตุทันทีและโทรศัพท์แจ้งคุณ รวมถึงติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อรับมือเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วที่สุด

ชนิดอุปกรณ์ของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

คืออุปกรณ์ตรวจจับควันที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งโดยมากการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันก่อน จึงทำให้สามารถตรวจพบเพลิงไหม้ตั้งแต่การเกิดเพลิงไหม้ระยะแรก สามารถตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(Heat Detector)

คืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนของวัตถุ ใช้สำหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยเท่านั้น ทำให้บางกรณีสามารถตรวจจับเหตเพลิงไหม้ได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยมีทั้งแบบตรวจจับอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature) และแบบตรวจจับอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ(Rate-of-Rise) ซึ่งทางซีคอมจะให้บริการอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณ

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ(Flame Detector, Flame Checker)

คืออุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ โดยมักจะนำไปติดตั้งไว้บริเวณที่มีความอันตรายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้สูง หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด เช่น คลังน้ำมัน หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อุปกรณ์ตัวนี้จะตรวจจับเฉพาะคลื่นแสงจากเปลวไฟเท่านั้น โดยไม่ถูกรบกวนจากหลอดไฟและแสงอินฟราเรดอื่นๆ ทำให้ไม่เกิดการตรวจจับผิดพลาด (False Alarm)

 

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top