Line

Messenger

apply now

Call

Comprehensive Security

ระบบสัญญาณเตือนภัย (Alarm System) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ SECOM เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอุ่นใจให้คุณ

มั่นใจและอุ่นใจเต็มเปี่ยม

มืออาชีพดูแลปกป้อง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ปกป้องเต็มรูปแบบ

ทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้รับการรับมือและจัดการ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อให้ความมั่นใจว่าธุรกิจคุณจะไม่สะดุด

บริการตอบสนองความต้องการ

มีแพ็กเกจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและเพื่อการปกป้องเต็มประสิทธิภาพ

SECOM ปกป้องเราอย่างไร?

ระบบสัญญาณเตือนเข้าโทรศัพท์อัตโนมัติ

เมื่อเซนเซอร์ที่จุดติดตั้งตรวจจับว่ามี การบุกรุก ระบบจะ แจ้งเตือน และส่ง สัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมของ SECOM ทันที

ศูนย์ควบคุมของ SECOM เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

SECOM มีทีมศูนย์ควบคุมมืออาชีพคอยเฝ้าระวังสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเมื่อเกิดเหตุ

ศูนย์บริการมากกว่า 50 จุดทั่วประเทศ

ศูนย์ควบคุมของ SECOM จะติดต่อประสานงานไปยังสาขาบริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งทีมปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีไป ณ จุดเกิดเหตุ

ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบโดยทีมปฏิบัติการของ SECOM

ทีมปฏิบัติการมืออาชีพของ SECOM จะรีบไป ณ พื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณนั้น และช่วยคุณจัดการเหตุได้ทันท่วงที

บริการระบบรักษาความปลอดภัย
สำหรับธุรกิจ

เพราะความปลอดภัย สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ซีคอม บริการรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ จึงจำเป็นที่สุด

รูปแบบบริการ

การให้คำปรึกษา และวางแผนโดยมืออาชีพ

วิธีการติดตั้ง

รูปแบบเครือข่าย

ทีมงานมืออาชีพที่คอยเฝ้าระวัง 24 ชม.

ทีมปฏิบัติการที่คอยช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างมืออาชีพ

การรับผิดชอบ
(กรณีบริการผิดพลาด)

การประกันภัยการโจรกรรม

ระยะเวลาของสัญญา

SECOM
Smart Security

บริการที่สะดวก ง่ายดาย และตรงตามความต้องการ

วางแผนระบบอย่างถูกต้อง ตรงความต้องการ ด้วยอุปกรณ์ครบครัน

ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ

ทำได้ทั้ง 2 รูปแบบ (ซิม และอินเทอร์เน็ต)

มีทีมมืออาชีพเฝ้าระวังให้ 24 ชม. มีการประสานงานฉุกเฉิน ติดต่อตำรวจ หรืออื่นๆ เมื่อจำเป็น

ทีมปฏิบัติการ พร้อมลงพื้นที่จัดการเหตุ (มากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ) ตามเงื่อนไข

บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ บริการดูแลรักษาตามพื้นที่ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข) มีสต๊อกอะไหล่ และอุปกรณ์ ครบครัน

สำหรับกรณีอุปกรณ์ชำรุดเท่านั้น

ไม่อยู่ในบริการ

สัญญา 1 ปี

SECOM Comprehensive Security

รวมทุกการบริการที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของซีคอม

วางแผนระบบอย่างถูกต้อง ตรงความต้องการ ด้วยมาตรฐานของซีคอม

ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ

ทำได้ทั้ง 2 รูปแบบ (ซิม และอินเทอร์เน็ต)

มีทีมมืออาชีพเฝ้าระวังให้ 24 ชม. มีการประสานงานฉุกเฉิน ติดต่อตำรวจ หรืออื่นๆ เมื่อจำเป็น

ทีมปฏิบัติการ พร้อมลงพื้นที่จัดการเหตุทันที 24 ชม. (มากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ)

บริการดูแลรักษาตามระยะ 1 ปี ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ฟรี มีสต๊อกอะไหล่ และอุปกรณ์ ครบครัน

มีวงเงินรับประกันเสถียรภาพของระบบไม่เกิน 1 ล้านบาท

รับผิดชอบสูงสุด 200,000 บาท

สัญญา 3 ปี