Line

Messenger

apply now

Call

ร่วมงานกับเรา

ซีคอมมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกใบนี้อยู่เสมอ และยึดมั่นในปรัชญาที่ได้รับสืบทอดมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซึ่งปรัชญาของซีคอมมีดังนี้

แสวงหาความถูกต้อง:

เป็นหลักสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจทุกๆ เรื่อง รวมไปถึงคำนึงถึงสังคมอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เรามีคุณค่า

ก้าวข้ามปัจจุบัน :

เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการแข่งขันกับตลาดโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้

ความฝันเป็นจริง :

เพราะทำงานด้วยความสุขนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

Job Openings

{{item.title}}

Job Title : {{item.title}}

Qualifications :

Benefits :

{{item.remarks}}

...
{{item}}
...

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์
: 02-685-3996 
อีเมล