SECOM Smart Security

บริการที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยทีมงานมืออาชีพ และฟังก์ชันอัจฉริยะ รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการดูแลธุรกิจ ร้านค้า หรือออฟฟิศ

ระบบรักษาความปลอดภัยในร้านค้า

 

ป้องกันการบุกรุก
ในเวลากลางคืน ทั้งร้านค้า ออฟฟิศ หรือโรงงาน ทุกสถานที่ล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกจากบุคคลภายนอก หรือแม้แต่บุคคลภายในหรือพนักงานเองก็ตาม โดยบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในตัวอาคารสถานที่ ทำให้บุกรุกได้ง่าย แต่ทางซีคอมจะให้บริการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม และเหมาะสมกับสถานที่ของคุณมากที่สุด ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกจากทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การป้องกันการบุกรุก

  บ่อยครั้งที่มีการบุกรุกในยามวิกาลโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครอยู่ เซนเซอร์ของทางซีคอมจะตรวจจับการบุกรุกดังกล่าวและอุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • ควบคุมการเข้า-ออกตามสิทธิ์

  การกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานตำแหน่งใดหรือคนใดสามารถเข้าประตูใดได้บ้าง จะช่วยลดจำนวนผู้เข้าออกสถานที่สำคัญๆ ได้ ทำให้มีเพียงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าออกได้ จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด

  ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด ทำให้สามารถเฝ้าระวังผู้บุกรุก และตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม้ในพื้นที่ที่มองไม่เห็น เช่น พื้นที่ตอนเวลากลางคืน

การสร้างปัญหาจากลูกค้าและบุคคลอื่นๆ
บ่อยครั้งที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกจะสร้างปัญหา ทั้งที่ร้านค้าหรือสถานที่ของคุณ ทำให้พนักงานของคุณตกอยู่ในอันตราย รวมไปถึงสินค้าหรือทรัพย์สินของคุณก็เช่นกัน ด้วยเหตุนี้เอง ทางซีคอมยินดีให้บริการกล้อง CCTV เพื่อเก็บภาพเป็นหลักฐาน รวมไปถึงปุ่มฉุกเฉิน (Panic Button) เพื่อกดร้องขอความช่วยเหลือ โดยเมื่อกดปุ่มดังกล่าว อุปกรณ์ของคุณที่ทางซีคอมติดตั้งไว้ จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ และติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสิทธิภาพในการระงับเหตุ ตามความเหมาะสม
 • การร้องขอความช่วยเหลือ

  เมื่อคุณกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ (Panic Button) อุปกรณ์ของคุณที่ทางซีคอมติดตั้งไว้ จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ และติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสิทธิภาพในการระงับเหตุ ตามความเหมาะสม

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • การเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบภาพของที่เกิดเหตุจากระยะไกล

  สัญญาณเตือนภัยของซีคอมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ เมื่ออุปกรณ์ของซีคอมตรวจพบความผิดปกติใดๆ ก็ตาม กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณนั้นก็จะส่งภาพแบบ Real time ไปยังศูนย์ควบคุมซีคอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเหตุร้าย

 • เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย

  พนักงานรักษาความปลอดภัยของซีคอมนั้น เมื่อพบเห็นเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ จะแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันการโจรกรรมสิ่งของ
ไม่ว่าจะเป็นการขโมยสินค้าในร้านค้าจนไปถึงการขโมยวัตถุดิบในโรงงานหรือคลังสินค้าก็ตาม ทุกอย่างล้วนเป็นความเสียหายทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่เพียงบุคคลภายนอกเท่านั้น อาจเป็นทั้งบุคคลภายในหรือพนักงานบริษัทเองก็เป็นได้ ซึ่งทางซีคอมจะนำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณเตือนภัย(Alarm System) กล้องวงจรปิด(CCTV) ระบบควบคุมการเข้า-ออก(Access Control) และระบบอื่นๆ มาประสานทำงานร่วมกัน ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ ตามความต้องการของคุณ
 • ควบคุมการเข้า-ออก

  เพียงแค่คุณจำกัดสิทธิ์การเข้าออกด้วยการให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ป้องกันการโจรกรรมสิ่งของ

  การป้องกันการโจรกรรมสินค้าสามารถทำได้เพียงแค่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าหากเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใดๆ ได้อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย

  พนักงานรักษาความปลอดภัยของซีคอมจะคอยดูแลสถานที่ของคุณอย่างเข้มงวดแม้ในยามวิกาล และเมื่อพบเจอกับผู้ไม่ประสงค์ดี จะติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อประสานงานกับกำลังเสริมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการยับยั้งเหตุ

เก็บข้อมูลความลับของคุณและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
ในยุคปัจจุบันมีการโจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งข้อมูลความลับสำคัญๆ ซึ่งหากรั่วไหลออกไปจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมไปถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จึงทำให้ป้องกันการรั่วไหลได้ยาก แต่ทางซีคอมก็ยินดีให้บริการการเก็บรักษาข้อมูลความลับของคุณ ทั้งการจำกัดการเข้า-ออกห้องที่เก็บข้อมูลสำคัญของคุณ การเก็บประวัติการเข้า-ออกห้องดังกล่าว หรือแม้แต่เครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันการนำ USB Flash drive ที่มีข้อมูลสำคัญของคุณ ออกจากสถานที่นั้นๆ โดยจะออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานที่ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
 • ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

  ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ใคร เข้า-ออกประตูไหน เมื่อไหร่ ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่มีประโยชน์มากในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆ

 • การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

  เพียงแค่จำกัดการเข้า-ออกของห้องที่มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับ รวมไปถึงติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ก็จะสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้

 • ควบคุมการเข้า-ออกตามสิทธิ์

  การกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานตำแหน่งใดหรือคนใดสามารถเข้าประตูใดได้บ้าง จะช่วยลดจำนวนผู้เข้าออกสถานที่สำคัญๆ ได้ ทำให้มีเพียงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าออกได้ จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • ควบคุมการเข้า-ออก

  เพียงแค่คุณจำกัดสิทธิ์การเข้าออกด้วยการให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)
ในสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมากมักเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมหรืออาชญากรรมอื่นๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก ดังนั้นการจำกัดการเข้าออกให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าออกได้เท่านั้น จะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้มาก ซึ่งทางซีคอมยินดีให้บริการ “ระบบควบคุมการเข้า-ออก(Access Control)” ที่หลากหลาย ทั้งระบบคีย์การ์ดหรือระบบยืนยันตัวตนด้วยร่างกาย (เช่น ลายนิ้วมือและอื่นๆ ) ตามความเหมาะสมของสถานที่และความต้องการของคุณ
ป้องกันการโจรกรรมเงินสด
ตามห้างร้านต่างๆ ที่มีการซื้อขายด้วยเงินสดเป็นจำนวนมาก มักเสี่ยงต่อการลักขโมยเงินสดหรือสินค้า ไม่ว่าจะโดยบุคคลภายนอก หรือโดยตัวพนักงานเอง ซึ่งสร้างความเสียหายแก่กิจการมากมาย ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยด้วยการติดเซนเซอร์ที่ตู้เก็บของมีค่าเพื่อป้องกันเปิดปิด หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าตนกำลังถูกจับตามอง ล้วนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการโจรกรรม ซึ่งทางซีคอมจะให้บริการที่เหมาะสมที่สุดกับสถานที่และความต้องการของคุณ
 • ป้องกันการโจรกรรมเงินสด

  การป้องกันการโจรกรรมเงินสดสามารถทำได้ด้วยการติดเซนเซอร์ป้องกันการเปิดปิดในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดปิดนอกเวลาทำงาน ซึ่งถ้าหากมีการเหตุการณ์ดังกล่าว อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • ควบคุมการเข้า-ออกตามสิทธิ์

  การกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานตำแหน่งใดหรือคนใดสามารถเข้าประตูใดได้บ้าง จะช่วยลดจำนวนผู้เข้าออกสถานที่สำคัญๆ ได้ ทำให้มีเพียงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าออกได้ จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ช่วยชีวิตคุณและบุคคลที่คุณรัก
ปัจจุบันมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น และหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มักพบเจอคือ “โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน” หากผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวไม่ได้รับการช่วยเหลือได้ทันภายใน 5 นาที โอกาสรอดชีวิตก็จะลดลงเรื่อยๆ และด้วยสภาพการจรากรที่หนาแน่นของประเทศไทย ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะส่งผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลได้ทัน ดังนั้นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ถ้ามีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และใช้ AED ช่วยชีวิตได้ทันท่วงที ก็จะมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นมาก

ทางซีคอมมีอุปกรณ์ AED ที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้บริการ และเมื่อคุณใช้ AED ของซีคอม ทางซีคอมจะมีบริการต่างๆ ให้ฟรีอีกด้วย เช่น บริการฝึกอบรมการใช้งาน AED โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงมีบริการติดตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เพื่อให้ AED ทุกเครื่องของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • อุ่นใจกว่าด้วย AED

  ในกรณีที่เกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียดพลัน เพียงแค่คุณใช้ AED และปฏิบัติตามคำสั่งที่เครื่องเปล่งเสียงออกมา คุณก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

 • เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย

  พนักงานรักษาความปลอดภัยของซีคอมนั้น เมื่อพบเห็นเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ จะแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top