พนักงานรักษาความปลอดภัย (Sentry Guard)

ซีคอมยินดีให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยซีคอมจะให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญของซีคอม ( เช่น การวางกะ วางตำแหน่ง ) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ของคุณ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด

การวางแผนโดยมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย

ซีคอมมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน ผู้เชี่ยวชาญของซีคอม จะวางแผนการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากประเภทของธุรกิจของท่าน และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว ณ สถานที่ของท่าน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากสถานที่ของที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของภัยคุกคามต่างๆ เช่น จุดที่มีความเสี่ยงจะโดนโจรกรรมหรือเกิดอัคคีภัยและอื่นๆ เพื่อสามารถวางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและฝึกฝนอย่างเข้มงวด

เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น ซีคอมจึงต้องฝึกฝนและอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจสูงสูดของคุณ

มีกำลังเสริมเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือ

เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่ได้รับการรายงานถึงสิ่งผิดปกติจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของพื้นที่นั้นๆ หน่วยงานดังกล่าวก็จะเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติทันที ถ้าประเมิณแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่สามารถรับมือได้โดยลำพัง ก็จะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วประจำพื้นที่จากศูนย์บริการของซีคอม เข้าสนับสนุนพื้นที่โดยทันที

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top