เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector)

สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานนีรถไฟหรือสนามบิน ติดตั้งเพื่อตรวจผู้เข้า-ออกว่าพกมีดหรืออาวุธอื่นๆ เข้ามาหรือไม่ รวมไปถึงสามารถตรวจสอบพัสดุได้ว่าข้างในมีวัสดุโลหะหรือไม่

ป้องกันการก่ออาชญากรรมจากพนักงานบริษัท

มีหลายครั้งที่พนักงานในบริษัท จะเป็นผู้ก่อเหตุโจรกรรมเอง ถ้าไม่มีการป้องกันการขโมยสินค้าหรือขโมยสิ่งของอื่นๆ ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่คุณก็สามารถป้องกันได้ ด้วยการติดตั้ง Metal Detector ไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ทางเข้าโรงงาน หรือ ทางเข้าห้องเปลี่ยนชุด เพื่อตรวจสอบพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถสามารถตรวจสอบอาวุธ โลหะต่างๆ เพื่อป้องกันอันตราย หรือเอาไว้ตรวจสอบการพก USB ออกจากบริษัท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัทไปสู่ภายนอก

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

คุณสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญๆ ของบริษัทได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อตรวจจับการลักลอบนำ USB หรือสิ่งบันทึกข้อมูลอื่นๆ ออกนอกบริษัท เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลความลับเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นถ้าหากรั่วไหลออกไป อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงให้กับบริษัทได้

ตรวจหาวัตถุแปลกปลอม

ปัจจุบันมักจะมีข่าวอยู่บ่อยครั้ง เรื่องการค้นพบวัตถุแปลกปลอมในตัวสินค้า แต่คุณสามารถป้องกันแบบเบื้องต้นได้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่คุณติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะเอาไว้บริเวณทางเข้าโรงงาน และติดตั้ง CCTV ควบคู่กันด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อค้นพบสิ่งแปลกปลอมในสินค้า ก็จะสามารถตรวจดูภาพย้อนหลังเพื่อหาสาเหตุได้

ประเภทของ Metal detector

Metal detector โดยรวมๆ แล้วจะมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ แบบ handy และ แบบ gate

ประเภท Gate

สามารถตรวจจับโลหะที่อยู่ในกระเป๋าหรือสัมภาระของผู้ที่เดินผ่าน gate ได้ ส่วนใหญ่จะนำไปติดตั้งไว้ที่ที่มีการเข้า-ออกตลอดเวลา ข้อดีคือ ในกรณีที่มีผู้เข้า-ออกมาก จะไม่เสียเวลาในการตรวจค้นคนทุกคน

ประเภท Handy

ส่วนใหญ่ metal detector ประเภท handy จะนำมาติดตั้งคู่กับประเภท gate ใช้สำหรับตรวจสอบผู้เข้า-ออกพื้นที่ โดยเฉพาะกับผู้ที่เดินผ่าน metal detector แบบ gate แล้วมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้น ข้อดีคือสามารถตรวจสอบโลหะได้แบบละเอียด ทั่วทุกส่วนของร่างกาย

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top