SECOM Smart Security

บริการที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยทีมงานมืออาชีพ และฟังก์ชันอัจฉริยะ รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการดูแลธุรกิจ ร้านค้า หรือออฟฟิศ

ระบบรักษาความปลอดภัยในออฟฟิศสำนักงาน

 

ป้องกันการบุกรุก
ในเวลากลางคืน ทั้งร้านค้า ออฟฟิศ หรือโรงงาน ทุกสถานที่ล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกจากบุคคลภายนอก หรือแม้แต่บุคคลภายในหรือพนักงานเองก็ตาม โดยบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจในตัวอาคารสถานที่ ทำให้บุกรุกได้ง่าย แต่ทางซีคอมจะให้บริการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม และเหมาะสมกับสถานที่ของคุณมากที่สุด ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกจากทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การป้องกันการบุกรุก

  บ่อยครั้งที่มีการบุกรุกในยามวิกาลโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครอยู่ เซนเซอร์ของทางซีคอมจะตรวจจับการบุกรุกดังกล่าวและอุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • ควบคุมการเข้า-ออกตามสิทธิ์

  การกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานตำแหน่งใดหรือคนใดสามารถเข้าประตูใดได้บ้าง จะช่วยลดจำนวนผู้เข้าออกสถานที่สำคัญๆ ได้ ทำให้มีเพียงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าออกได้ จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด

  ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด ทำให้สามารถเฝ้าระวังผู้บุกรุก และตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม้ในพื้นที่ที่มองไม่เห็น เช่น พื้นที่ตอนเวลากลางคืน

เก็บข้อมูลความลับของคุณและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
ในยุคปัจจุบันมีการโจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งข้อมูลความลับสำคัญๆ ซึ่งหากรั่วไหลออกไปจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมไปถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จึงทำให้ป้องกันการรั่วไหลได้ยาก แต่ทางซีคอมก็ยินดีให้บริการการเก็บรักษาข้อมูลความลับของคุณ ทั้งการจำกัดการเข้า-ออกห้องที่เก็บข้อมูลสำคัญของคุณ การเก็บประวัติการเข้า-ออกห้องดังกล่าว หรือแม้แต่เครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อป้องกันการนำ USB Flash drive ที่มีข้อมูลสำคัญของคุณ ออกจากสถานที่นั้นๆ โดยจะออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานที่ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
 • ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

  ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ใคร เข้า-ออกประตูไหน เมื่อไหร่ ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่มีประโยชน์มากในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆ

 • การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

  เพียงแค่จำกัดการเข้า-ออกของห้องที่มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับ รวมไปถึงติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ก็จะสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้

 • ควบคุมการเข้า-ออกตามสิทธิ์

  การกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานตำแหน่งใดหรือคนใดสามารถเข้าประตูใดได้บ้าง จะช่วยลดจำนวนผู้เข้าออกสถานที่สำคัญๆ ได้ ทำให้มีเพียงเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าออกได้ จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • ควบคุมการเข้า-ออก

  เพียงแค่คุณจำกัดสิทธิ์การเข้าออกด้วยการให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)
ในสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมากมักเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมหรืออาชญากรรมอื่นๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก ดังนั้นการจำกัดการเข้าออกให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าออกได้เท่านั้น จะทำให้ลดความเสี่ยงลงได้มาก ซึ่งทางซีคอมยินดีให้บริการ “ระบบควบคุมการเข้า-ออก(Access Control)” ที่หลากหลาย ทั้งระบบคีย์การ์ดหรือระบบยืนยันตัวตนด้วยร่างกาย (เช่น ลายนิ้วมือและอื่นๆ ) ตามความเหมาะสมของสถานที่และความต้องการของคุณ
ป้องกันการโจรกรรมสิ่งของ
ไม่ว่าจะเป็นการขโมยสินค้าในร้านค้าจนไปถึงการขโมยวัตถุดิบในโรงงานหรือคลังสินค้าก็ตาม ทุกอย่างล้วนเป็นความเสียหายทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่เพียงบุคคลภายนอกเท่านั้น อาจเป็นทั้งบุคคลภายในหรือพนักงานบริษัทเองก็เป็นได้ ซึ่งทางซีคอมจะนำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณเตือนภัย(Alarm System) กล้องวงจรปิด(CCTV) ระบบควบคุมการเข้า-ออก(Access Control) และระบบอื่นๆ มาประสานทำงานร่วมกัน ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานที่ของคุณ ตามความต้องการของคุณ
 • ควบคุมการเข้า-ออก

  เพียงแค่คุณจำกัดสิทธิ์การเข้าออกด้วยการให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ป้องกันการโจรกรรมสิ่งของ

  การป้องกันการโจรกรรมสินค้าสามารถทำได้เพียงแค่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งถ้าหากเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใดๆ ได้อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมของซีคอม(Control Center) จากนั้นทางซีคอมจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไประงับเหตุ

 • ดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

  คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

 • รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย

  พนักงานรักษาความปลอดภัยของซีคอมจะคอยดูแลสถานที่ของคุณอย่างเข้มงวดแม้ในยามวิกาล และเมื่อพบเจอกับผู้ไม่ประสงค์ดี จะติดต่อไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อประสานงานกับกำลังเสริมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการยับยั้งเหตุ

ระบบควบคุมเวลาเข้างานของพนักงาน (Time attendance)
ไม่ว่าจะเป็นการมาสาย ขาด ลา หรือแม้แต่การทำงานเกินเวลา ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องคอยควบคุมดูแล ไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลเสียต่อผลประกอบการได้ ทางซีคอมยินดีให้บริการระบบควบคุมเวลาเข้างานของพนักงาน (Time attendance) ที่มีคุณสมบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำออก(Export)เป็นไฟล์ Excel, การตั้งค่าการเข้ากะการทำงาน, การเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้า-ออก และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top