คำประกาศต่อต้านอาชญากรรม

บริษัทจะไม่ทำธุรกิจหรือสัญญากับกลุ่มบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย

นับตั้งแต่ที่บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัดก่อตั้งมา ทางบริษัทไม่เคยทำธุรกิจหรือสัญญาใดๆ กับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย และจากนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความอุ่นใจและความปลอดภัยแก่สังคม จะไม่สนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย
•บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ไม่เคยทำธุรกิจหรือสัญญาใดๆ กับบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย
•บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือใดๆ กับกลุ่มบุคคลที่ใช้ความรุนแรงหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top