เงื่อนไขการติดต่อบริษัท

ในการใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานตามด้านล่างนี้

•ข้อมูลที่ใส่ลงในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.เพื่อทราบข้อมูลของลูกค้าในการให้บริการรักษาความปลอดภัย
2.เก็บข้อมูลเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินของคุณ
3.รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้า [Privacy policy]
•บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ไม่รับประกันว่าจะตอบคำถามและข้อสงสัยทุกคำถาม ถ้าหากทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของคำถามไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามนั้นๆ
•หากใช้แบบฟอร์มนี้แล้วมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
•ข้อตกลงตามข้างบนนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top